“Βits & Bytes” by goViral – Συνεργαστείτε με έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

Συνεργαστείτε με ένα γνωστό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, κάντε καλό στην κοινωνία αλλά και στο προφίλ σας. Βρείτε έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που ενδιαφέρει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και δώστε ένα μέρος των κερδών σας σε αυτόν. Μπορείτε ακόμη να συνεργαστείτε με περισσότερους από έναν Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και να δώσετε στην πελατειακή σας βάση την ευκαιρία να διαλέξει ποιον προτιμά να υποστηρίξει.

 

Be Sociable, Share!

No Comments Yet.

Leave a comment