Αποστολή

Η αποστολή της goViral συμπυκνώνεται στην ακόλουθη παράγραφο:

“Να δώσουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ανοίξουν τους ορίζοντες τους σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών”

Be Sociable, Share!